Print logo

Danmark A/S

Top billede

Alkalisk rengøring (automatisk)

En lille kemipumpe monteret til en beholder med alkalisk væske (vådfodersæbe), en slange og et computerprogram der kan styre det hele, så har man WEDA´s automatiske rengøringsanlæg til rengøring af vådfodringsanlægget.

I frie valgbare intervaller bliver det komplette anlæg f.eks. hver 14.dag (blandetanke,returvandstank og rørstrenge) automatisk vasket ved hjælp af  en kraftig spuling med en alkalisk væske der har en høj PH-værdi omkring 12,0.
Ved denne metode dræbes størstedelen af de syretolerante bakterier.

Som understøtning til den første rengøring kan der afsluttes med syreblanding, der efterfølgende kan bruges i foderblandingerne.
Det hele sker automatisk, og udenfor de normale fodringstider.

Video præsentation