Print logo

Danmark A/S

Top billede

Fyldemelder

Fyldemelderen placeres lige efter det sidste foderudtag. Her registrerer den straks når der kommer foder forbi, hvorefter den slukker for anlægget.

I forbindelse med indkøring af anlægget justeres følsomheden efter den fodermængde der skal til for at udløse et stop af anlægget.

Føleren placeres bedst i en vinkel af 25-45gr.